Nền tảng giáo dục trực tuyến

teaching

Đào tạo trực tuyến đang là xu thế của lĩnh vực giáo dục hiện đại. Càng trở nên cấp thiết trong các trường hợp xảy ra đại dịch như Covid19. 

Nền tảng giáo dục trực tuyến của chúng tôi được nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu của giáo viên / nhà trường / trung tâm giáo dục. Kể từ khi bắt đầu dự án, chúng tôi đã phỏng vấn các giáo viên để hiểu rõ hơn về mô hình giảng dạy và các yêu cầu chuyên môn của họ. Sau đó chúng tôi đã thiết kế một nền tảng giáo dục thuận tiện cho cả giáo viên và học sinh sử dụng. Kết hợp công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng giáo dục trực tuyến, như điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển trải nghiệm giáo dục tốt nhất với việc sử dụng công nghệ tiên tiến.

Remote Desktop

Truy cập từ xa

Live Class

Lớp học trực tuyến

White Board

Bảng viết tương tác

Share File

Chia sẻ tài liệu

Vote

Bỏ phiếu

Roll Call

Điểm danh

Nền tảng giáo dục trực tuyến

Nền tảng CuClass có thể được sử dụng cho nhiều qui mô lớp học lớn nhỏ, kể cả một kèm một. Cho phép tương tác trực tuyến giữa giáo viên và học sinh theo thời gian thực. Tính năng phát trực tiếp đáng tin cậy nhờ độ ổn định cao, độ trễ thấp và chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao. Phá bỏ ranh giới về địa lý và không gian, các lớp học ảo cho phép sinh viên tham gia vào nhiều loại tương tác trực tiếp, có thể tận hưởng đầy đủ các lợi thế khi tham gia các khóa học trực tuyến mọi lúc mọi nơi với trải nghiệm như đang ngồi trong lớp học thực.

Left Menu Icon