OTT B2B dành cho doanh nghiệp

OTT B2B dành cho doanh nghiệp

Hệ thống truyền thông trên nền tảng điện toán đám mây. Mô hình mạng xã hội doanh nghiệp riêng, linh hoạt, an toàn. Là OTT B2B dành cho doanh nghiệp duy nhất có cổng portal quản trị nội dung.

Tính năng cơ bản

 • Danh bạ

  Đồng bộ danh bạ từ thiết bị. Scan QR code để thêm liên hệ

 • Chat

  Phản hồi đã đọc (chưa đọc) tin nhắn. Tính năng gửi tin nhắn hẹn giờ. Gửi thông tin bình chọn. Tính năng gửi quảng bá đến các thành viên trong nhóm. Số lượng có thể mở trộng đến 500 thành viên / nhóm.

 • Thoại Internet

  Cuộc gọi miễn phí qua Internet. Chất lượng ổn định với công nghệ nén dữ liệu.

 • Bảo mật

  Dữ liệu được mã hoá End-to-End. An toàn thông tin ngay cả khi chat nhóm.

 • Thoại VoIP

  Cuộc gọi giá rẻ tới hệ thống voice của nhà mạng. Cước phí rẻ, và càng tiết kiệm hơn nếu đăng ký gói Doanh nghiệp.

OTT B2B dành cho doanh nghiệp

Nếu Doanh nghiệp cần quản trị nhân sự. Cần đảm bảo tính bảo mật và ngăn chặn thất thoát dữ liệu trong trao đổi nội bộ … Đã đến lúc bạn cần kích hoạt tính năng dành cho doanh nghiệp rồi.

Tính năng Doanh Nghiệp

 • Cổng quản trị portal của doanh nghiệp.
 • Phân cấp quản trị viên theo chức năng.
 • Danh bạ Doanh Nghiệp

  Danh bạ theo cấu trúc doanh nghiệp. Chỉ thành viên được phân quyền mới xem được danh bạ. Danh bạ được cấu hình bảo vệ quyền riêng tư ẩn số điện thoại (nếu cần).

 • Bản tin Doanh Nghiệp

  Chỉ admin có quyền tạo bản tin. Bản tin hiển thị theo nhóm riêng biệt (nếu cần). Bản tin hiển thị đa ngôn ngữ theo sự lựa chọn của người dùng.

 • Nhóm Doanh Nghiệp

  Chỉ admin có quyền thêm/bớt thành viên. Nội dung trao đổi lưu trên tài khoản doanh nghiệp. Các tác vụ chụp màn hình, forward tin nhắn của cá nhân đều lưu vết trên nhóm. Xoá Nhóm trên thiết bị cá nhân ngay khi thành viên đó bị xoá khỏi doanh nghiệp.

undraw_data_trends_b0wg

Nâng Cao

undraw_monitor_iqpq
 • Tổng đài ảo

  Tiện ích nâng cao cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tổng đài. Không cần đầu tư hệ thống. Tổng đài linh hoạt và chủ động thêm bớt thành viên dễ dàng

 • Tích hợp

  Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp. Bộ API sẽ được cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu nâng cao.

 • SDK

  SDK ứng dụng thoại và chat. Sẵn sàng kết hợp các các ứng dụng sẵn có của doanh nghiệp. Tận dụng khả năng kết nối có sẵn.

 • White Label

  Thiết kế hệ thống chạy riêng trên hạ tầng do doanh nghiệp cung cấp.

Left Menu Icon