Hướng dẫn quản trị portal Karo – OTT B2B của Vinaphone

Karo là thương hiệu OTT B2B dành cho doanh nghiệp của Vinaphone Tài khoản quản trị portal Karo Để sử dụng được portal, bạn phải thoả mãn các điều kiện: Doanh nghiệp đã đăng ký gói B2B Bạn đã được cấp quyền quản trị Đăng nhập Trang quản trị portal: portal.karo.com.vn Tài khoản: số điện thoại…

14th Tháng Một 2020 | by

OTT B2B dành cho doanh nghiệp

OTT B2B dành cho doanh nghiệp Hệ thống truyền thông trên nền tảng điện toán đám mây. Mô hình mạng xã hội doanh nghiệp riêng, linh hoạt, an toàn. Là OTT B2B dành cho doanh nghiệp duy nhất có cổng portal quản trị nội dung. Cơ bản Doanh nghiệp Nâng cao Tính năng cơ bản…

7th Tháng Mười Hai 2019 | by

Left Menu Icon