Hướng dẫn quản trị portal Karo – OTT B2B của Vinaphone

Karo là thương hiệu OTT B2B dành cho doanh nghiệp của Vinaphone Tài khoản quản trị portal Karo Để sử dụng được portal, bạn phải thoả mãn các điều kiện: Doanh nghiệp đã đăng ký gói B2B Bạn đã được cấp quyền quản trị Đăng nhập Trang quản trị portal: portal.karo.com.vn Tài khoản: số điện thoại…

14th Tháng Một 2020 | by

Left Menu Icon