Dùng Form quản lý đơn hàng cho đơn vị kinh doanh nhỏ

Một hệ thống quản lý bán hàng sẽ là hơi quá nhiều so với các hộ kinh doanh nhỏ (ví dụ: bán hàng online). Nhưng nếu không có công cụ tool quản lý đơn hàng sẽ là thảm hoạ cho người bán. Dùng excel để quản lý có ưu điểm là dễ dàng, giao diện…

6th Tháng Một 2020 | by

Left Menu Icon