Hướng dẫn cấu hình SmartIP 2000

SmartIP 2000 của ViaScope có thể được cấu hình qua web browser. Sau đây là hướng dẫn cấu hình nhanh các thiết lập của SmartIP 2000 #1: Kết nối SmartIP 2000 có 4 cổng với các địa chỉ IP mặc định. SmartIP được lắp đặt tại core switch của network để có thể thu thập…

15th Tháng Một 2020 | by

Left Menu Icon