Hướng dẫn cấu hình SmartIP 2000

SmartIP 2000 của ViaScope có thể được cấu hình qua web browser. Sau đây là hướng dẫn cấu hình nhanh các thiết lập của SmartIP 2000 #1: Kết nối SmartIP 2000 có 4 cổng với các địa chỉ IP mặc định. SmartIP được lắp đặt tại core switch của network để có thể thu thập…

15th Tháng Một 2020 | by

Kiểm soát truy cập mạng cho hệ thống doanh nghiệp

Kiểm soát truy cập mạng​ Network Access Control (NAC): Kiểm soát truy cập mạng Internet Protocol Address Management (IPAM): Quản lý địa chỉ IP Liên hệ ngay header-teamwork Hơn 2.500 khách hàng đang sử dụng Cùng nhiều Tổ chức Tài chính, Ngân hàng trên phạm vi toàn cầu Hệ thống mạng lưới của bạn có…

5th Tháng Mười Hai 2019 | by

Left Menu Icon